ઓસ્ટ્રેલિયામાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો પોષાક બદલાયેલો જોવા મળશે

ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ સીરીઝ શરૂ થતા પહેલા ટીમ ઇન્ડિયામાં મોટો ફેરફાર થયો છે. ઓસ્ટ્રેલિયન પ્રવાસ પર ટીમ ઇન્ડિયા નવી જર્સીમાં દેખાશે.…

Translate »