ડોન દાઉદ ઈબ્રાહિમ ભારે ટેન્શનમાં પરિવારને દેશ બહાર મોકલ્યો

ભારતના ­યાસોના પરિણામે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય તરફથી પાકિસ્તાન પર આતંકી નેટવર્ક વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી કરવા ભારે દબાણ છે.

Translate »