આ ફેશન ડિઝાઈનર લાવી દિવાળી પૂર્વે 200 મહિલાઓના જીવનમાં પ્રકાશ

સુરતની એક  ફેશન ડિઝાઇનર ડો. હિના મોદી દ્વારા મહિલાઓને પગભર કરવાનો અનોખો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે,દીવડાઓ પેઇન્ટ કરાવી 200 જેટલી…

Translate »