જીએસટી રજીસ્ટ્રેશનની પદ્ધતિ વધુ પેચીદી થઇ ,ભ્રષ્ટાચારનો અવકાશ રહે છે

ચેમ્બરમાં ‘જીએસટી’ના પ્રશ્નો વિશે CAITના નેશનલ સેક્રેટરી જનરલ પ્રવીણ ખંડેલવાલ સાથે ઇન્ટરેકટીવ સેશન યોજાયું સુરત. ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ…

Translate »