ટ્રાફિક પોલીસની માનવતા, કણસતા શ્રમિકને પહોંચાડ્યો હોસ્પિટલ

સુરતમાં રસ્તાપ પર રઝળતા બીમાર શ્રમિક યુવાનને હોસ્પિટલ પહોંચાડી ટ્રાફિક પોલીસે માનવતા દાખવી છે. ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા સતત 7 દિવસથી…

Translate »