આ છે વિશ્વનો સૌથી ઈમાનદાર દેશ, જાણો આ લિસ્ટમાં ભારત ક્યાં છે

વિશ્વના સૌથી પ્રામાણિક દેશોની સૂચિ ઘણા વર્ષોથી ચાલુ છે. પરંતુ ઘણા દેશો અહીંથી ભ્રષ્ટાચારને નાબૂદ કરવામાં સમર્થ નથી. ભ્રષ્ટાચારના મામલામાં…

Translate »