જેલમાં નારાયણ સાંઈ વાપરે મોબાઈલ, બાતમી આપી તો મારમાર્યો

સાધ્વી પર દુષ્કર્મ કેસમાં આજીવન કેદની સજા સુરતની લાજપોર સેન્ટ્લ જેલમાં કાપી રહેલા આસારામ પુત્ર નારાયણ સાંઇ પાસેથી શંકાસ્પદ સ્થિતિમાં…

Translate »