સુરત સહિત ચાર મહાનગરોમાં ૩૧ જાન્યુઆરી બાદ રાત્રિ કર્ફ્યૂમાં છૂટછાટ મળી શકે

હાલ રાજ્યના અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ અને વડોદરા શહેરમાં રાત્રિના ૧૦ વાગ્યાથી સવારના ૬ વાગ્યા સુધી રાત્રિ કર્ફ્યૂ લાગુ છે. ત્યારે…

Translate »