હવે ઓનલઇન ન્યૂઝ પોર્ટલ અને O.T.T પ્લેટફોર્મ પર આવશે સરકારનો અંકુશ

દેશમાં ઓનલાઇન કન્ટેન્ટ પર લાંબાગાળાની અસર કરતા એક નિર્ણયમાં કેન્દ્ર સરકારે ઓનલાઇન ન્યૂઝ પોર્ટલ, નેટફ્લિક્સ, એમેઝોન પ્રાઇમ સહિતના તમામ ઓવર…

Translate »