Padma Awards : પદ્મ પુરસ્કારોમાં ગુજરાતની ‘લિજ્જત’ 93 વર્ષનાં બાને પદ્મશ્રી જાહેર

ગુજરાતની એક આખી પેઢી જેમના પાપડ ખાઈને મોટી થઈ એવા જસવંતી બેન પોપટ ગાથા સ્ત્રી સશક્તિકરણનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પદ્મ પુરસ્કાર…

Translate »