સુરત માં તિરંગા યાત્રા માં અલ્પેશ કથીરિયા,ધાર્મિક માલવિયા સહીત 200 કરતા વધુ પાસ આગેવાનોની ધરપકડ

પાટીદાર અનામત આંદોલન સિમિતિ ના બેનર નીચે આજે 26મી જાન્યુઆરી ના દિવસે વરાછા વિસ્તાર માં સરકારી કોલેજ, ખેડૂતો ને ન્યાય,…

Translate »