ચીને ભારતની જમીન પર કબ્જો કર્યો છે, અમે અમારી એક ઇંચ જમીન પણ નહીં છોડીએઃ રાજનાથ સિંહ

ભારત-ચીન સરહદ વિવાદ પર સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે સંસદમાં પોતાનું નિવેદન આપ્યું છે. રાજ્યસભામાં રાજનાથ સિંહે કડક શબ્દોમાં કહ્યું કે,…

Translate »