રશિયન રસી સ્પૂતનિક-વીની પહેલી ખેપ ભારત પહોંચી, વેક્સિનેશનને મળશે વેગ

ભારતે ઈમરજન્સી ઉપયોગની પરવાનગી આપ્યા બાદ રશિયન કોરોના વેક્સિન સ્પૂતનિક-Vનો પહેલો જથ્થો આજે ભારત પહોંચી ગયો છે. આ પહેલાં ભારતમાં…

Translate »