શું જીઆરપી નિષ્ક્રિય? દારૂની હેરાફેરી રોકવા હવે રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ સક્રીય બની

વેસ્ટર્ન રેલવેના  રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ (RPF) દ્વારા ટ્રેનો અને રેલવે પરિસરમાં દારૂની હેરાફેરી કરનારાઓની પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે વિશેષ કામગીરી શરૂ…

Translate »