ઓફર : એમેઝોન સેલના છેલ્લા દિવસે 50 ઈંચનું ટીવી 18999 રૂ.માં અને ડબલ ડોર ફ્રિજ 16290 રૂપિયામાં ખરીદવાની તક

છેલ્લા 20 દિવસથી ચાલી રહેલા એમેઝોન ગ્રેટ ઈન્ડિયન ફેસ્ટિવલ સેલ તેના ફાઈનલ સ્ટેજ પર પહોંચી ગયો છે. આ સેલ 13…

Translate »