ગેસ્ટ હાઉસમાં યુવક રૂપલલના સાથે શરીર સુખ માણવામાં વ્યસ્ત હતા ને પોલીસ ત્રાટકી

બાતમીને આધારે એસઓજીની ટીમે અલગ અલગ ત્રણ ગેસ્ટહાઉસમાં દરોડા પાડ્યા હતા. જેમાં બે ગેસ્ટહાઉસમાંથી ચાર યુવતીઓ અને દસ ગ્રાહકો મજા…

Translate »