દિવાળી માટે એસટી નિગમે આ વ્યવસ્થા કરી છે, સુરતથી કેમ ડિમાન્ડ નથી?

કોરાનાકાળમાં સરકારી ગાઈડલાઈનને અનુસરતા જીએસઆરટીસી (ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ, એસટી) વિભાગ દ્વારા દિવાળીના તહેવારોમાં મુસાફરોના ઘસારાને ધ્યાનમાં રાખીને  નવી…

Translate »