કોંગ્રેસનો સ્ટીંગ ધમાકો: સોમા પટેલ કબૂલે છે કે કોઈને 10 કરોડથી વધુ નથી આપ્યા

ગુજરાતમાં યોજાઈ રહેલી વિધાનસભાની આઠ બેઠકો માટેની પેટા ચૂંટણીના આજે પ્રચાર-પડધમ આજે સાંજે શાંત થવાના છે ત્યારેકોંગ્રેસે પૂર્વ સાંસદ અને…

Translate »