રાજસ્થાનના શિક્ષકની અનોખી પહેલ : બોર્ડમાં ટોપ કરનાર વિદ્યાર્થીને સ્વખર્ચે પ્લેનની મુસાફરી કરાવશે

લૉકડાઉન બાદ શાળાઓ શરૂ થતા બાળકોમાં સારો સ્પર્ધાત્મક ભાવ વિકસે ઍ માટે શાળાના શિક્ષકની પહેલ

ઓનલાઇન પરીક્ષામાં નવો નિયમ : વિદ્યાર્થી ૧ મિનિટમાં જવાબ ન આપે તો પ્રશ્ન ગાયબ થઈ જશે

વિદ્યાર્થીઍ નિયમનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે, યુનિર્વિસટીની ઓનલાઇન પરીક્ષાના નિયમોને લઈ વિદ્યાર્થીઓમાં રોષ

Translate »