નર્સ મેઘાની બીજી અંતિમ નોંધ મળી: પતિ-સાસુ અને ડો. દુબે જવાબદાર

નવસારી સિવિલ હોસ્પિટલમાં નર્સ મેઘા આચાર્યના આપઘાત કેસમાં  પોલીસને મેઘાએ લખેલી વધુ બે પાનાંની સ્યુસાઈડ નોટ મળી આવી છે, જેમાં…

Translate »