(વીડીયો) નાયબ આરોગ્ય અધિકારી પર શાહી ફેંકાઈ, શું તેની પાછળના કારણો ગંભીર છે?

સુરત મહાનગર પાલિકાના કતારગામ ઝોનમાં બેલદારોના પ્રશ્ને નાયબ આરોગ્ય અધિકારી ડો. શ્રોફ પર  અખિલ ભારતીય સફાઈ કામદાર સંગઠનના અધ્યક્ષ કિરીટ…

Translate »