પાંચ મહિનાની બાળકીને 22 કરોડનું ઈન્જેક્શન, લોકોએ 16 કરોડનું ભંડોળ ભેગું કર્યુ, પીએમઓ 6એ કરોડ ટેક્સ માફ કર્યો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પાંચ મહિનાની મુંબઈની બાળકી તીરા કામત માટે અત્યંત મોંધી દવા પરનો જીએસટી માફ કરતા તેના માતા-પિતાએ રાહતના…

Translate »