21 ડિસેમ્બરથી અમદાવાદ – દાદર ગુજરાત મેઇલ સ્પેશિયલ ચાલશે

  પશ્ચિમ રેલ્વે દ્વારા મુસાફરોની માંગ અને સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને, ટ્રેન નંબર 09202/09201 અમદાવાદ – દાદર – અમદાવાદ ગુજરાત મેઇલ…

કઈ ખાનગી કંપનીઓ કરી શકશે ટ્રેનોનું પરિચાલન? રેલવેએ નક્કી કર્યા નામો!!

વિશ્વમાં સૌથી વિશાળ રેલવે નેટવર્ક ધરાવતી ભારતી રેલવેએ હવે પોતાની ટ્રેનો ખાનગી કંપનીને આપવાની દિશામાં આગળ વધી રહી છે.  દેશમાં…

Translate »