અહીં 500 બોડી વેઈટ સ્કોટની સ્પર્ધા થકી અપાયો ડ્રગ્સ ફ્રીનો મેસેજ

આજની યુવા પેઢી તમામ બાબતોમાં ઝડપી રિઝલ્ટની અપેક્ષા રાખે છે. આવું જ કંઈક બોડી બિલ્ડિંગમાં પણ છે. હોલીવુડ-બોલીવુડના ફિલ્મી હિરોના…

Translate »