કોરોના દર્દીઓની વ્હારે WBVF : 77 ઓક્સિજન કોન્સ્ટ્રેટર મશીન ગામડાંઓની હોસ્પિટલોમાં ભેટ આપ્યા

ભરૂચ જિલ્લાના નાના ગામડાંઓની હોસ્પિટલો તેમજ સુરત, મુંબઈ અને દિલ્હી જેવા મોટા શહેરોમાં પણ આ મશીન પહોંચાડી ત્રીજા વેવની તૈયારી…

WBVF પુરું કરી રહ્યું છે બાળકોના ઉચ્ચ ભણતરનું સપનું: 48 લાખ સ્કોલરશીપ વ્હેંચી

વર્લ્ડ ભરુચી વહોરા ફેડરેશન (WBVF), ઇન્ડિયા ચેપ્ટર બાળકોના ઉચ્ચ શિક્ષણનું સપનું સાકાર કરી રહ્યું છે. સમાજના જરૂરિયાતમંદ કિન્તુ હોનહાર બાળકો…

Translate »