પાપમોચની એકાદશી:ચૈત્ર નવરાત્રિ પહેલાં આવતી આ એકાદશી ભક્તોને પાપમાંથી મુક્તિ અપાવે છે

બુધવારે પાપમોક્ષિની એકાદશી, ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા સાથે કથા પણ સાંભળો ફાગણ મહિનાના વદ પક્ષની પાપ મોક્ષિની એકાદશી 7 એપ્રિલના રોજ…

Translate »