હોબાળા પછી રેમડેસિવિરનો ગેરકાયદે સ્ટોક અને બ્લેક માર્કેટિંગ રોકવા કેન્દ્ર સરકારનો નિર્ણય

ડ્રગ ઇન્સ્પેક્ટરોને ઇન્જેક્શનનાં કાળાં બજાર અટકાવવા કેન્દ્રનો આદેશ કંપનીઓને કહ્યું- પોતાની વેબસાઇટ પર સ્ટોક-ડિસ્ટ્રિબ્યુટરનાં નામ ડિસ્પ્લે કરો કેન્દ્ર સરકારે રેમડેસિવિર…

Translate »