મહિલાને 20 વર્ષ નાના યુવકે ચિઠ્ઠીમાં આપ્યો નંબર ને, બંધાયા શારીરિક સંબંધ, એકાંતમાં કરતાં કામક્રિડા ને……….

અમદાવાદ શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં રહેતી 48 વર્ષની મહિલાને પોતાના 27 વર્ષના દીકરાની ઉંમરના યુવક સાથે શારીરિક સંબધ બંધાયા હતા. મહિલા…

Translate »