પરમાણું ઉર્જાને સમર્થન આપતા યુવા સંગઠનના 3000 લોકોએ શપથ લીધા

સુરત, માલવાવ ગામ લેઉવા પટેલ સમાજના ડો.નીલમ ગોયલે સમાજના 3000 જેટલા લોકોને પરમાણુ ઉર્જા વિષય પર જાગૃતિ અભિયાન દરમિયાન ભાવનગરમાં…

શું 20 કરોડના આર્થિક વ્યવહાર પાછળ મુખ્ય ભેજાબાજ ભાવનગરનો સલિમ મેમણ છે?

સુરત/ભાવનગર: સુરત સાઈબર ક્રાઈમ દ્વારા સુરત ડભોલી રોડના હીરા દલાલ ભાવેશ ધનજીબાઈ ગાબાણીનું ભાવનગર સ્થિત આઈસીઆઈઆઈ બેંકનું એકાઉન્ટ બંધ કરાવવાના…

Translate »