ધોળકામાં જમીનમાં નામ દાખલ કરાવવા 25 લાખની લાંચ લેતા મામલતદાર રંગેહાથ ઝડપાયા

અમદાવાદ. ધોળકા તાલુકા સેવા સદનના મામલતદાર હાર્દિક મોતીભાઈ ડામોરને એન્ટી કરપ્શન બ્યૂરોની ટીમે રૂ. 25 લાખની લાંચ લેતા રંગેહાથ ઝડપી…

Translate »