અનલોક 10માં 10.47 લાખનો દંડ વસુલાયો, રાત્રિ કર્ફ્યુમાં મહિલા કોલેજ અંડરબ્રિજ અને કેસરી હિન્દ પુલ જ ખુલ્લો રહેશે

અનલોક 10 દરમિયાન જાહેરનામા ભંગના કુલ 1186 કેસ કરવામાં આવ્યા 976 વાહન ડિટેઇન કરવામાં આવ્યા, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ભંગના 104 કેસ…

Translate »