સુરત શહેર-જિલ્લામાં 2019માં 7995 માર્ગ અકસ્માતો થયાં, રાજ્યમાં 7428ના માેત

વર્ષ ૧૯૯૫ થી ફેડરેશન ઓફ રોડ ટ્રાફિક વિક્ટીમ્સ નામની સંસ્થાએ ‘વર્લ્ડ ડે ઓફ રિમેમ્બરન્સ- વિશ્વ શ્રદ્ધાંજલિ દિવસ’ ની ઉજવણી કરવાની…

Translate »