કેપી હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ દ્વારા પ્રજાસત્તાક દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરાઈ

કેપી હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ફાઉન્ડેશન દ્વારા અડાજણ ફિરદોષ ટાવર પાસે ગણતંત્ર દિવસે ધ્વજારોહણ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમાં મુંબઈથી મુખ્ય અતિથિરૂપે પધારેલા…

Translate »