સુરતમાં હજી રેમડેસિવિર ઈન્જેક્શનની ડિમાન્ડ ઘટી નથી! કેટલી જરૂરિયાત? શું છે સિવિલના હાલ?

સુરત શહેરમાં કોરોના કેસોની સંખ્યામાં રોજ થોડો થોડો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. આંશિક લોકડાઉન વચ્ચે કોરોના કેસોમાં દાખલ દર્દીઓની…

Translate »