રેલ સંઘર્ષ સમિતિનો ટ્રેનની માંગણી સાથે ઘેરાવ તો હવાઈસેવા માટે પણ આવેદન

મંગળવારે ભેસ્તાન રેલ્વે સ્ટેશન પર ઉત્તર ભારતીય રેલ સંઘર્ષ સમિતિના પ્રતિનિધિમંડળ દ્વારા રેલ્વે બોર્ડની મુસાફર સુવિધા સમિતિને એક આવેદનપત્ર સુપ્રત…

Translate »