સુરતી ઉંમર ફારુક પટેલ 12 વર્ષની વયે માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચઢી આવ્યો, ઈન્ડિયા બુક રેકોર્ડમાં સ્થાન

સુરતના અડાજન પાટીયા વિસ્તારમાં રહેતા બિઝનેસમેન ડો. ફારુક પટેલનો પુત્ર ઉંમર પટેલના નામે ખૂબ જ નાની વય (૧૨ વર્ષ અને…

Translate »