કઠોરમાં દુષિત પાણીથી મોતને ભેટેલાઓને મેયર ફંડમાંથી એક લાખની સહાય, સારવારનો ખર્ચ પણ મનપા ઉપાડશે

સુરતમાં સમાવિષ્ટ થયેલા કઠોર ગામમાં પીવાના દૂષિત પાણીને કારણે ત્રણ દિવસમાં 6 લોકોના મોત અને 100થી વધુ લોકો બીમાર થવાના…

Translate »