કેસ વધ્યા તો અહીં માસ્ક ન પહેરવાનો દંડ 500થી વધારીને 2000 કરી દેવાયો

દિલ્હીમાં કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત થયેલા કુલ કેસો 5 લાખને વટાવી ગયા છે. દિલ્હીમાં કોરોના વાયરસના વધતા જતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને…

Translate »