માંડવી:ગરીબો, શ્રમિકો, જરૂરીયાતમંદ પરિવારોને મળશે માત્ર રૂ.૧૫ ના નજીવા દરે પૌષ્ટિક ભોજન

 માંડવી નગરપાલિકા દ્વારા “સર્વજનહિતાય સર્વજનસુખાય” મંત્રને ચરિતાર્થ કરતા ‘અટલ થાળી યોજના’ શરૂ કરવામાં આવી છે. ગરીબો, શ્રમિકો, જરૂરીયાતમંદ પરિવારોને નજીવા…

માંડવી ખાતે વહીવટી ભવન’ અને ‘સિટિઝન સ્માર્ટ કાર્ડ’ યોજનાનું મુખ્યમંત્રીના હસ્તે ઈ-લોકાર્પણ

સમગ્ર દેશમાં સિટિઝન સ્માર્ટ કાર્ડ યોજના શરૂ કરનાર માંડવી ‘ડ’ વર્ગની પ્રથમ નગરપાલિકા સુરત જિલ્લાના માંડવી ખાતે માંડવી નગરપાલિકાના નવનિર્મિત…

Translate »