પ્રાયશ્ચિત નવલકથા પ્રકરણ – 8

પટેલ કોલોનીમાં કેતન શેઠની વાહવાહ થતી જોઈ મનસુખ માલવિયા પણ પોરસાયો. બે દિવસમાં જ કેતન શેઠને બધા ઓળખતા થઈ ગયા. ખરેખર મરદ માણસ છે !!

Read More

પ્રાયશ્ચિત નવલકથા પ્રકરણ – 7

દુનિયામાં બધા જ માણસો સરખા નથી હોતા. કેટલાક લોકોને તમાશો જોવામાં બહુ જ રસ હોય છે. આવા જ કોઈ પડોશીએ સાંજે પોલીસ સ્ટેશને ફોન કરી

Read More

પ્રાયશ્ચિત નવલકથા પ્રકરણ – 6

કેતનની આ વાત સાંભળીને જયેશ ઝવેરી અને મનસુખ માલવિયા એકબીજાની સામે જોઇ રહ્યા. એમના તો માન્યામાં જ નહોતું આવતું કે જીવનમાં અચાનક આટલું મોટું પરિવર્તન

Read More

Translate »