અત્યારસુધી 23 નોટિફાઈડમાં છ વાર વધ્યો છે 25 ટકા સ્ટ્રક્ચર રેટ, સચિનમાં રાજકીય ગણગણાટ!

પ્રતિનિધિ સુરત: ગુજરાત સરકારે ફરી એકવાર ગેજેટ બહાર પાડીને 25 ટકા સ્ટ્રક્ચર રેટ વધાર્યો છે. અત્યારસુધી ગુજરાતના 23 નોટિફાઈડ એરિયામાં 6 વાર 25 ટકાનો સ્ટ્રક્ચર

Read More

સુરતમાં 180 તો રાજ્યમાં 2114 ઉદ્યોગો બંધ થઈ ગયા?

ગુજરાત વિધાનસભામાંથી બહાર આવેલી માહિતી અનુસાર સૌથી વધુ અમદાવાદમાં ઉદ્યોગો બંધ થયા છે. રિપોર્ટ મુજબ અમદાવાદમાં 14 જીઆઈડીસી કાર્યરત છે, જેમાં 229 ઉદ્યોગો છેલ્લા બે

Read More

Translate »