સુરત એસટીના DC સંજય જાેષી સામે ગંભીર આરાેપ સાથે CPને રાવ, મહિલા કર્મીને કહ્યું મને ખુશ કર!!

કદાચ વિવાદાેમાં જ રહેવા ટેવાયેલા સુરત એસટી વિભાગના નિયામક (ડીસી) સંજય જાેષી સામે કેટલાક ગંભીર આરાેપાે સાથેની ફરિયાદ પાેલીસ કમિશનરને કરવામાં આવી છે. સાથે જીએસઆરટીસીના

Read More

એસટી કર્મચારીની પોસ્ટથી વિવાદ, ઈન્ટુકે માત્ર ઠપકો આપ્યો, ડીસી ચૂપ!

રાજા શેખ, સુરત સુરત એસટી વિભાગના સિનિયર એકાઉન્ટન્ટ અને એસટી કર્મચારી મંડળના જનરલ સેક્રેટરી સંજય ચીમન પટેલ દ્વારા એક ગ્રુપમાં મુસ્લિમ સમુદાય વિરુદ્ધની પોષ્ટ નાંખતા

Read More

Translate »