આ શિક્ષણ સમિતિ બની વિદ્યાર્થીઓ માટે ‘શિક્ષણ રાહી’

રાજા શેખ (98980 34910) ‘શિક્ષણ રાહી’ સુરત મહાનગર પાલિકા સંચાલિત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિએ વિતેલા પાંચ વર્ષમાં બાળકોની શિક્ષણ રાહી બનીને તેઓ માટે અનેક કાર્યો

Read More

સોલાર થકી CPP અને IPPથી વીજળી મેળવવી એ ઉદ્યોગકારો માટે મોટી બચતનો સોદો

સ્ટોરી: રાજા શેખ (98980 34910) દેશભરમાં રિન્યુએબલ એનર્જી એટલે કે સોલાર અને વિન્ડ એનર્જી તરફ ઉદ્યોગકારોનો જોક વધી રહ્યો છે. દેશની સૌથી મોટી કંપની ટાટા

Read More

Translate »