ડોર ટુ ડોર: વેસ્ટર્ન ઈમેજનરીને દંડ ફટકાર્યો, જીગર ટ્રાન્સપોર્ટ સામે મજબૂત પુરાવા ભેગા કરાય રહ્યાં છે!

ન્યૂઝનેટવર્કસ ટીમ: સુરત મહાનગર પાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ અને સોલિડ વેસ્ટ વિભાગના અધિકારીઓની ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્શનના કોન્ટ્રાક્ટરો પર કોઈ પકડ ન હોવાનું વારંવાર ફલિત

Read More

સોલિડ વેસ્ટ વિભાગનું લિંપણ: જુલાઈની તપાસ હજી પુરી નથી થઈ કે કરાતી નથી?

સુરતમાં ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્શનના કોન્ટ્રાક્ટરો બેફામ-બેધડક ગોબાચારી કરી કામદારોના શોષણ સાથે સુરત મહાનગર પાલિકાને પણ ચુનો ચોપડતા હોવાના પુરાવા સાથેના લગાતાર અહેવાલો અમારા

Read More

કામદારોનું શોષણ: રાંદેર ઝોનનો ડોર ટુ ડોરનો ઈજારેદાર શ્રમ આયોગમાં હાજર નથી થતો!!

સુરત મહાનગર પાલિકાના ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ (ઘન કચરો) ઉઘરાવનારા 700 કામદારોનું શોષણ થઈ રહ્યું હોવાની બૂમો લગાતાર ઉઠી રહી છે. દરમિયાનમાં જુન માસમાં ચાર

Read More

ડોર ટુ ડોરના કોન્ટ્રાક્ટરો સાથે અધિકારીઓનું ઈલુ-ઈલુ, તલવારો ઉછળવા અંગે પણ કોઈ કાર્યવાહી નહી!

સુરત મહાનગર પાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ હેઠળના સોલિડ વેસ્ટ વિભાગમાં આમ તો અનેક લાલિયાવાડી ચાલી રહી છે. અધિકારીઓના કોન્ટ્રક્ટરો સાથેના ઈલુ-ઈલુને કારણે મહાપાલિકાને વર્ષે કરોડોનો ચુનો

Read More

સુરત: ડોર ટુ ડોરમાં કચરાને બદલે કીચડ-માટી ભરાતો હોવાનો વીડીયો સામે આવ્યો!

વેસ્ટ ઝોનમાં વેસ્ટર્નના પેટા કોન્ટ્રાક્ટર જીગર ટ્રાન્સપોર્ટવાળો કરી રહ્યો છે ખેલ, વજન વધારવા કચરાને બદલે કીચડ-માટી નાંખવામાં આવે છે અને મીઠ્ઠા મામ જેવો સુપરવાઈઝર અધિકારીઓ

Read More

ડોર ટુ ડોર થકી ભેગું કરાતા પ્લાસ્ટિક વેસ્ટને રિસાઈકલ કરવાને બદલે વેપલો?

સ્ટોરી: રાજા શેખ- 98980 34910 સુરત મહાનગર પાલિકાએ સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટના ભાગરૂપે ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્શન અને તેના નિકાલની વ્યવસ્થા તો ગોઠવી દીધી અને

Read More

Translate »